Virussen : dat haal je beter niet in huis !

Virale infectie , soms behoorlijk hardnekkig

Een virus is een hoeveelheid erfelijk materiaal (dit kan RNA of DNA zijn), gewoonlijk ingesloten in een omhulsel van eiwit. Een virus is biologisch een bijzonder verschijnsel en wordt door sommigen niet tot de levende organismen gerekend omdat het zich niet, zonder hulp van een pro- of eukaryoot, kan voortplanten. Het vakgebied dat zich bezighoudt met virussen is de virologie.
Virussen verschillen van andere levensvormen doordat ze geen stofwisseling kennen. Een virus koppelt zich aan een cel, en injecteert daarin het eigen erfelijk materiaal. Elk virus kent een specifieke celsoort waarmee de interactie wordt aangegaan; er is een nauwe "host range".
Deze gastheerspecificiteit is zeer nauw; humane virussen zijn bijna zonder uitzondering gemuteerd uit dierlijke virussen, die allemaal gastheerspecifiek zijn voorafgaand aan de mutatie. De eiwitmantel van het virus wordt gebruikt om geschikte gastheercellen te herkennen. Binnen in de gastheercel geeft het erfelijk materiaal van het virus de opdracht om nieuwe virussen te maken.
Dit kan in veel gevallen leiden tot de dood van de gastheercel (lysis of wel uiteenvallen van de cel dan wel celdood apoptose) of zelfs de dood van het meercellig organisme waar de cel deel van uitmaakt, al kan een virus ook nuttige genen inbrengen in een pro- of eukaryoot.

Ook bestaan er satellietvirussen, die door de geringe genoomgrootte voor de vermenigvuldiging volledig afhankelijk zijn van andere virussen

Antibiotica zijn niet effectief tegen virusinfecties. De enige reden waarom soms (in Nederland in nog mindere mate dan in België) antibiotica worden voorgeschreven als iemand een virusinfectie heeft is om te voorkomen dat een opportunistische bacterie-infectie als complicatie optreedt.

Een virus kan zich alleen vermeerderen als het zich in een (gastheer)cel bevindt.
Uit wikipedia