Fungi, schimmels of zwammen

De schimmels of zwammen (Latijn: Fungi) vormen een van de zes rijken in de traditionele biologische taxonomie en vormen een diverse en alomtegenwoordige groep organismen.
Het onderzoek naar schimmels heet mycologie en de wetenschappers in dat onderzoeksgebied heten mycologen.
Als saprofyt (afbrekers) bij uitstek zijn schimmels uitermate geschikt voor de afbraak van plantaardig materiaal (bacteriën zijn vooral goed in de afbraak van dierlijk materiaal en niet zozeer van plantaardig materiaal).
Verder leven vele schimmels in associatie met planten, waarbij ze voor bijv. bomen mineralen absorberen en in daarvoor ruil suikers terugkrijgen voor hun eigen voeding.
Op deze wijze verhogen schimmels de biodiversiteit, omdat de boom (of andere plant) kan overleven in moeilijkere omstandigheden.
Ook orchideeën leven vaak in symbiotische relatie met een schimmel.
Uit wikipedia