Candida albicans : de suikerzieke gast !

Darmfunktie en weerstand onderuit door Candida

Candida albicans is een gist die leeft in het maag-darmstelsel en de urogenitale tractus.
Het leeft daar als een zogenaamde commensaal en berokkent normalerwijze geen schade.

Onder bepaalde omstandigheden, met name diegene waarbij het natuurlijke afweersysteem het laat afweten (bijvoorbeeld AIDS, inname van veel antibiotica, een ernstige ziekte, ...) gaat deze gist soms 'overgroeien' en is er sprake van candidiasis.

Het kan dan last veroorzaken in bijvoorbeeld de mond, maar ook ter hoogte van de genitalia.
Candida albicans kan bij vrouwen zo leiden tot witte vloed.
Bestrijding van candida albicans is dan uiteraard gewenst. Verschijningsvormen

Suiker: een produkt van de natuur ???

Deze agressieve schimmels gedijen het best als ze voldoende suiker aangevoerd krijgen. (bv cola, frisdrank, ice-the, geraffineerde produkten, industriele voedingswaren met toegevoegde suikers en alcohol .....) Je houdt het soms niet voor mogelijk waar extra suiker aan wordt toegevoegd :
Sauzen, ketchup, yoghourt, konfituur ......

Zou kanker dan misschien gelijke tred houden met het toenemend verbruik van suikers ?
Met andere woorden : sterven we uiteindelijk aan pure "geraffineerdheid" ???
Eet de schimmelkolonie je op ? Sterf je een zoete dood ?
www.suikerziek.be